Lämmönvaihtimen siirto

Lämmönvaihtimen siirto

Lämmönvaihdin1

Nosturiautojen yhteispeliä
Voimalaitoksen lämmönvaihtimien siirrot tehdään yleensä suurella nosturilla. Tällä kertaa asennuspaikka oli niin ahdas, että haalaus tehtiin kahdella väkivahvalla nosturiautollamme, joiden mitoitus (mm. tavallista matalampi korkeus) on tehty tällaisia töitä varten.

Lämmönvaihdin2

Lämmönvaihdin3

Lämmönvaihdin4